Commissies

 
Wedstrijdcommissie
Gideon Elshof 
Richard Zwierlink
Ronald Koetsier
Hans van Dijk
Renate Klomp
Rianne Van Essen
wedstrijd@bekenhorst.nl
 
Bekenhorstcommissie 
David Boers   (Voorzitter)
Richard Zwierlink
Debbie van Blanken
Remco Havekes 
Alfred Klomp
Marloes van der Horst
bekenhorsttoernooi@bekenhorst.nl
 
Technische commissie (competitie)
Rita Havekes, telnr. 055-5051823                        
Rob Harmsen
competitie@bekenhorst.nl
 
Ledenadministratie
Heiko Locher
leden@bekenhorst.nl                     
 
Kantinecommissie          
Hans van de Spreng
Hannie Ruegenbrink
Hermien Meurs
Harry Heezen
Petra Gerritsen
kantine@bekenhorst.nl
 
Sponsorcommissie 
Jan Wijma
René van Miltenburg
Ronald Koetsier
Sjoerd Elgersma
sponsor@bekenhorst.nl
 
Parkcommissie
Jan Wijma
Bert nieuwenhuis
Gerrit Janssen
park@bekenhorst.nl
                                
Redactie website
redactie@bekenhorst.nl
 
Vertrouwens Contact Personen
Monique Cobussen 06-83355680
Stefan Lochs 06-53351898
   
                       
vcp@bekenhorst.nl
 
Jeugdcommissie
Vacant