Nieuws van de bestuurstafel

Datum bericht: 17 november 2020

Nieuws van de bestuurstafel:

Club dubbel was geslaagd en erg gezellig!!

Op 30 november worden de LED verlichting en het digitale afhangbord geïnstalleerd. 

Datum ALV 2020:  17 maart om 19.30 uur (voorlopig) 

Rabobank Clubsupport; we hebben het mooie bedrag van 590 euro ontvangen

Actie ’t Ruifje; zie mededeling op site. 

Informatie over het wel of niet doorgaan van de winterdubbel volgt later via de wedstrijdcommissie.

Huidig ledenaantal; 251!!

I.v.m. de coronamaatregelen wordt er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd.