Nieuws van de bestuurstafel

Datum bericht: 8 maart 2020

Nieuws van de bestuurstafel:

  • De schuur is inmiddels volledig opgeleverd. Volgende actie is parkeerplaats aanpassen; verlichting en grind.
  • LED verlichting; werkgroep gaat oriënterend bezoek brengen en advies uitwerken.
  • Actie vanuit bijeenkomst ongewenst gedrag; verlichting op de Molenallee bespreken met de gemeente i.s.m. Loenermark en Scouting.
  • ALV  tijdens de ALV wordt een toelichting gegeven op het rookbeleid en de wijze van betalingen in de kantine in de toekomst.
  • Op 3 april wordt er weer een wedstrijd gespeeld tegen het Gteam van Loenermark. Ronald inventariseert deelnemers.