Nieuws van de bestuurstafel

Datum bericht: 10 december 2019

December 2019
 
 ALV wordt gehouden op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in de kantine.
 Nieuwjaarsborrel op zaterdag 4 januari van 15.30-18.00 uur.
 Rooster parkonderhoud voor 2020 wordt opgesteld zodat de werkzaamheden door zoveel
mogelijk handen verricht worden.
 Aanleg baan 1 en 2 start in februari (afhankelijk van de weersomstandigheden).
 Rookbeleid wordt aangepast; er mag niet op het park gerookt worden als de jeugd aan het
spelen is. Ook tussen baan 2 en 3 mag niet gerookt worden als er getennist wordt.
 Actief afval scheidingsbeleid wordt onderzocht, we starten met het gescheiden inzamelen
van plastic afval.
 Er zijn op dit moment twee vacatures binnen het bestuur; voorzitter en algemeen
bestuurslid. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dianne.

 

 We zijn trots op een stabiel ledenaantal en financieel positief resultaat!