Nieuws van de bestuurstafel

Om de communicatie vanuit het bestuur naar de leden toe te verbeteren wordt er vanaf heden regelmatig een nieuwsitem op de website geplaatst over ontwikkelingen en/of besluiten binnen de vereniging. Dit is een vaste rubriek op de website.

Nieuws van de bestuurstafel:

December 2019
 
 ALV wordt gehouden op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in de kantine.
 Nieuwjaarsborrel op zaterdag 4 januari van 15.30-18.00 uur.
 Rooster parkonderhoud voor 2020 wordt opgesteld zodat de werkzaamheden door zoveel
mogelijk handen verricht worden.
 Aanleg baan 1 en 2 start in februari (afhankelijk van de weersomstandigheden).
 Rookbeleid wordt aangepast; er mag niet op het park gerookt worden als de jeugd aan het
spelen is. Ook tussen baan 2 en 3 mag niet gerookt worden als er getennist wordt.
 Actief afval scheidingsbeleid wordt onderzocht, we starten met het gescheiden inzamelen
van plastic afval.
 Er zijn op dit moment twee vacatures binnen het bestuur; voorzitter en algemeen
bestuurslid. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dianne.

 

 We zijn trots op een stabiel ledenaantal en financieel positief resultaat!
 
 

Sept 2019

 

  • Met het nieuwe de nieuwe pinautomaat wordt het nog eenvoudiger om via pin te betalen in de kantine. Wij verzoeken iedereen om zoveel mogelijk te pinnen zodat we de geldstroom in de kantine kunnen minimaliseren (minder werkzaamheden en veel veiliger).
  • Er zijn enkele nieuwe vormen van lidmaatschappen bij gekomen Zie hiervoor het lidmaatschapsoverzicht op de website.
  • Voor de vervanging van de banen 1 en 2 is het selectietraject in afronding.
  • Om alle (nieuwe) leden toegang te kunnen geven tot de kantine wordt er een sleutelkluisje met pincode geplaatst bij het clubgebouw.
  • Er worden voorbereidingen getroffen om de website vervangen door een meer gebruiksvriendelijke en moderne versie.
  • We oriënteren ons op de mogelijkheden en kosten van LED verlichting op de banen. Delen van jullie ervaring (b.v. bij andere vereningening) is welkom!
  • Jeugdcommissie zoekt aanvulling, wie wil zijn/haar steentje bijdragen?
  •  

Mei 2019

· Samen met onze Vertrouwens Contact Personen (VCP) Wietske en Hans wordt actief aandacht besteed aan het tegengaan van ongewenst gedrag. Hiervoor zijn o.a. gedragsregels beschreven. Aan een ieder de vraag om elkaar op een goede manier aan te spreken als zich een ongewenste situatie voordoet, zo blijven we een sportieve, gezellige vereniging! Daarnaast zijn de contactgegevens van de VCP beter gepositioneerd op de site.

· Een tiental leden hebben een sportieve voetbalwedstrijd gespeeld tegen het G-elftal van Loenermark. Dit was een erg sportieve en leuke avond!

· Inmiddels is er door enkele heren met vereende kracht een prachtige nieuwe schuur geplaatst. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de enthousiaste, deskundige inzet!!

. Als een lid een introducé meeneemt betaald deze €5,- voor een half dagdeel. Als de introducé lid is van de KNLTB dan betaald deze €2,50

· De notulen van de ALV zijn door het bestuur opgesteld en volgens afspraak naar alle leden gestuurd.

· Na 9 jaar trouwe sponsoring stopt Blankhart&Bronkhorst als hoofdsponsor.

Wij zijn erg blij met het feit dat Best Living dit hoofdsponsorschap enthousiast gaat overnemen!