Nieuws van de bestuurstafel

Om de communicatie vanuit het bestuur naar de leden toe te verbeteren wordt er vanaf heden regelmatig een nieuwsitem op de website geplaatst over ontwikkelingen en/of besluiten binnen de vereniging. Dit is een vaste rubriek op de website.

Nieuws van de bestuurstafel:

 

Nieuws van de bestuurstafel: november 2021

Houd de KNLTB app in de gaten voor nieuwtjes vanuit de vereniging!

Coronaregels zijn geactualiseerd, zie informatie in mail en in de kantine.

Volgend jaar tijdens de ALV ontstaat een vacature voor penningsmeester. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

We zien met plezier dat het ledental blijft groeien.

 

Rabo actie (stemmen voor je vereniging) en Plus actie (sparen) lopen. Steun ons bij beide acties!

 

Mei 2021

Hierbij weer een mail van ons met enkele belangrijke zaken, te weten ALV ,terrasopenstelling, baanreservering en verlichting.

Normaal gesproken hadden we in deze periode de Algemene Leden Vergadering (ALV) al weer enige weken achter de rug. Door de corona-maatregelen kon dit in maart geen doorgang vinden en in de hoop dat we in juni wel een vergadering in de kantine zouden kunnen houden hebben we de ALV uitgesteld naar woensdag 9 juni.              

Het ziet er echter naar uit dat dit ook dan niet op de oude wijze plaats kan vinden dus we moeten deze vergadering digitaal (via beeldbellen) organiseren. Dit zullen we doen via Teams. Bij deze nodigen we jullie allen uit om de ALV digitaal (via Teams) bij te wonen op woensdag 9 juni om 20.00 uur. Via onderstaande link kun je vanaf 19.45 uur aanmelden en deelnemen aan de vergadering (deze zullen we een week voordien nogmaals versturen).

In de bijlage de ALV agenda, de notulen ALV 2020 en een uitleg over deelname aan een overleg via Teams. Laat het even weten als je hier nog vragen over hebt (via secretariaat@bekenhorst.nl)

Nu de avondklok is gestopt kunnen we weer volledig gebruik maken van alle banen. Het door het bestuur gedane verzoek om op de halve uren te reserveren zodat iedereen op tijd thuis kon zijn, is hiermee vervallen.

De horeca terrassen mogen weer beperkt open, helaas geldt dit nog niet voor de sportkantines; hier moeten de terrassen nog gesloten blijven dus ook ons terras kan nog niet gebruikt worden. 

In de afgelopen periode is de baanverlichting vervangen en de bediening hiervan is enkele keren gewijzigd. Dit heeft wat verwarring opgeleverd, dus nog even voor de duidelijkheid; De verlichting kan per baan aangezet worden op de tablet in het halletje. Bij vertrek moet de verlichting ook weer via deze tablet uitgezet worden!

We gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid hier in neemt zodat de verlichting niet onnodig blijft branden.

Veel tennisplezier, tot ziens op de baan en op 9 juni via Teams!

 

November 2020

 • Club dubbel was geslaagd en erg gezellig!!

 • Op 30 november worden de LED verlichting en het digitale afhangbord geïnstalleerd. 

 • Datum ALV 2020:  17 maart om 19.30 uur (voorlopig) 

 • Rabobank Clubsupport; we hebben het mooie bedrag van 590 euro ontvangen

 • Actie ’t Ruifje; zie mededeling op site. 

 • Informatie over het wel of niet doorgaan van de winterdubbel volgt later via de wedstrijdcommissie.

 • Huidig ledenaantal; 251!!

 • I.v.m. de coronamaatregelen wordt er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd.

 

Juli 2020

 • Munten kunnen ingeleverd worden tot en met Bekenhorsttoernooi 2021.

 • Graag herinneren we iedereen nogmaals aan het rookbeleid op het park.

 • Het is alleen nog mogelijk om via pin te betalen.

 • Clubdubbel gaat door! 24 augustus t/m 6 september.

 • LED verlichting wordt naar verwachting in het najaar geïnstalleerd.

 • LTC, Loenermark en Scouting hebben gezamenlijk met de gemeente afspraken gemaakt over het plaatsen van extra straatverlichting in de Molenallee.

 • We gaan het afval meer scheiden; plastic graag in aparte bakken verzamelen.

 • Digitaal afhangen verloopt succesvol

 • Nienke Cuperus beheert baanbezetting voor lessen, kompetitie en evenementen.

 

Mei 2020

 • Munten worden niet meer uitgegeven. Inleveren is nog mogelijk tot na het Bekenhorst toernooi in 2021

 • In de kantine wordt alleen nog via pin betaald. Leden krijgen via mail mogelijkheid om bezwaar aan te geven.

 • Digitaal afhangen via de KNLTB Clubapp wordt geïntroduceerd.

 • Uiterlijk 1 juli wordt besloten of de clubdubbel dit jaar doorgaat.

 • Bekenhorst toernooi 2020 is afgelast i.v.m. de coronacrisis.

 • LED verlichting aanleggen; besluit wordt genomen in de tweede helft van 2020.

 • Nieuwe tennisschool TennisTime is enthousisast gestart en organiseert op 16 mei een Jeugdclinic

 • Tennissen wordt fasegewijs opgestart, zie coronaprotocol.

 

December 2019
 
 ALV wordt gehouden op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in de kantine.
 Nieuwjaarsborrel op zaterdag 4 januari van 15.30-18.00 uur.
 Rooster parkonderhoud voor 2020 wordt opgesteld zodat de werkzaamheden door zoveel
mogelijk handen verricht worden.
 Aanleg baan 1 en 2 start in februari (afhankelijk van de weersomstandigheden).
 Rookbeleid wordt aangepast; er mag niet op het park gerookt worden als de jeugd aan het
spelen is. Ook tussen baan 2 en 3 mag niet gerookt worden als er getennist wordt.
 Actief afval scheidingsbeleid wordt onderzocht, we starten met het gescheiden inzamelen
van plastic afval.
 Er zijn op dit moment twee vacatures binnen het bestuur; voorzitter en algemeen
bestuurslid. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dianne.

 

 We zijn trots op een stabiel ledenaantal en financieel positief resultaat!
 
 

Sept 2019

 

 • Met het nieuwe de nieuwe pinautomaat wordt het nog eenvoudiger om via pin te betalen in de kantine. Wij verzoeken iedereen om zoveel mogelijk te pinnen zodat we de geldstroom in de kantine kunnen minimaliseren (minder werkzaamheden en veel veiliger).

 • Er zijn enkele nieuwe vormen van lidmaatschappen bij gekomen Zie hiervoor het lidmaatschapsoverzicht op de website.

 • Voor de vervanging van de banen 1 en 2 is het selectietraject in afronding.

 • Om alle (nieuwe) leden toegang te kunnen geven tot de kantine wordt er een sleutelkluisje met pincode geplaatst bij het clubgebouw.

 • Er worden voorbereidingen getroffen om de website vervangen door een meer gebruiksvriendelijke en moderne versie.

 • We oriënteren ons op de mogelijkheden en kosten van LED verlichting op de banen. Delen van jullie ervaring (b.v. bij andere vereningening) is welkom!

 • Jeugdcommissie zoekt aanvulling, wie wil zijn/haar steentje bijdragen?

 •  

Mei 2019

· Samen met onze Vertrouwens Contact Personen (VCP) Wietske en Hans wordt actief aandacht besteed aan het tegengaan van ongewenst gedrag. Hiervoor zijn o.a. gedragsregels beschreven. Aan een ieder de vraag om elkaar op een goede manier aan te spreken als zich een ongewenste situatie voordoet, zo blijven we een sportieve, gezellige vereniging! Daarnaast zijn de contactgegevens van de VCP beter gepositioneerd op de site.

· Een tiental leden hebben een sportieve voetbalwedstrijd gespeeld tegen het G-elftal van Loenermark. Dit was een erg sportieve en leuke avond!

· Inmiddels is er door enkele heren met vereende kracht een prachtige nieuwe schuur geplaatst. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de enthousiaste, deskundige inzet!!

. Als een lid een introducé meeneemt betaald deze €5,- voor een half dagdeel. Als de introducé lid is van de KNLTB dan betaald deze €2,50

· De notulen van de ALV zijn door het bestuur opgesteld en volgens afspraak naar alle leden gestuurd.

· Na 9 jaar trouwe sponsoring stopt Blankhart&Bronkhorst als hoofdsponsor.

Wij zijn erg blij met het feit dat Best Living dit hoofdsponsorschap enthousiast gaat overnemen!