Nieuws van de bestuurstafel

Om de communicatie vanuit het bestuur naar de leden toe te verbeteren wordt er vanaf heden regelmatig een nieuwsitem op de website geplaatst over ontwikkelingen en/of besluiten binnen de vereniging. Dit is een vaste rubriek op de website.

 

 Februari 2019

  • - LTC heeft Loenermark als kado voor hun 90 jarig bestaan een gratis tennisuurtje voor voetballers (jeugdteams) aangeboden. Dit is positief ontvangen en er hebben een aantal teams gebruik van gemaakt.

  •  

  • - Maak kennis met tennis toernooi staat gepland op 30 maart van 13.00-17.00 uur.

  •  

  • - Tijdens ALV op 12 maart zal de meerjaren visie besproken worden.

  •  

  • - De tuin wordt mooi opgeknapt met medewerking van Wilco Woestenenk.

  •  

November 2018

5-1-2019 van 15:30 -18:00 uur Nieuwjaarsborrel

29-1-2019 Wij organiseren een brainstorm avond met een afvaardiging van alle commissies. Wij vinden het waardevol om met elkaar de discussie over de toekomst van de vereniging aan te gaan.

Doelstelling van deze avond is om een nieuw meerjarenplan op te stellen met wensen vanuit de commissies met daarbij een financiële onderbouwing

12-3-2019 Algemene leden vergadering

30-12-2018 Jeugdactiviteit jaarafsluiting

Cadeau aan vv  Loenermark: Leden mogen als gast lid gratis 1 maal spelen (eventueel als team)

Pupillen van vv Loenermark mogen tijdens hun winterstop (dec, jan en feb) op zaterdagochtend de banen gebruiken.

30-3-2019 Maak kennis met tennis toernooi

 

Mei 2018

* Het toernooi en feest ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan was een groot succes!

* Straten- verenigingen toernooi wordt gehouden op 9 juni, aanmelden kan tot 4 juni.

* Naast de parkcommissie wordt een schema opgesteld voor het park en gebouwenonderhoud op een zaterdag.

* Lamp op de parkeerplaats is gerealiseerd, een lamp voor op de brug wordt nog uitgezocht.

* De koelkast in de kantine wordt vervangen. De oude komt als reserve/ extra capaciteit voor toernooien in het magazijn te staan.

* Mogelijkheden voor een andere laptop/computer worden de komende maanden uitgezocht.

*  Herendag is gepland op 2 juni

* Op 14 juni is er vanaf 18 uur een gezellige avond voor sponsoren.

* De notulen van de A.L.V. 2018 zijn door het bestuur goedgekeurd, ze kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij het secretariaat

 

 

 Februari 2018

Op 13 januari 2018 was de nieuwjaarsreceptie. Deze werd door ongeveer 65 mensen bezocht en was erg gezellig

* De AED training heeft plaats gevonden

* De dienstverlening met Deltacare wordt geevalueerd

* De Algemene leden vergadering vindt plaats op woensdag 7 Maart om 20.00 uur in de kantine van de LTC

* Op 24 Maart wordt het 60 jarig jubileum toernooi gehouden met aansluitend een feestavond. Meer informatie hierover volgt een dezer dagen.